Kontakt

AQUA SLOVAKIA
Istrijská ul.
841 07 BRATISLAVA

Bankové spojenie: TATRABANKA
Čislo účtu: 2623742341
Kód banky: 1100

40 10 15 92
SK1020144730

0905 158 217

Po - Pi: 8:30 - 16:30
Sobota: 9:00 - 12:00

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27